Альтернативний вигляд

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/6066
Назва: Optimization of electric energy use in telecommunication objects under the conditions of non-linear loading = Оптимізація використання електроенергії в об’єктах телекомунікацій за умов нелінійного навантаження
Автори: Шефер, О.В.
Топіха, Б.В.
Шефер, В.О.
Журкін, О.Р.
Тематичні ключові слова: telecommunications
non-linear load
active filter
optimization
harmonious component
телекомунікації
нелінійне навантаження
активний фільтр
оптимізація
гармонійний компонент
Дата публікації: 13-лют-2019
Видавництво: Пoлтaвський нaцioнaльний тexнiчний yнiвeрситeт iмeнi Юрiя Кoндрaтюкa
Анотація: The article deals with an improved method of optimization of the usage of electric energy in the object of telecommuni-cations provided constant and variable non-linear load. The mentioned method deals with contradictions, which stands in the need of increasing fundamental harmonic, which causes problems in the practical implementation and reduction of the current with high harmonics of nonlinear variable load. It was established that a weighty part of telecommunica-tion equipment is a non-linear load, operation of which leads to significant network distortions.The classification of negative factors, associated with the emergence of higher harmonics of currents and voltages and methods of their sup-pression was given. To optimize the transmission of electricity in the nonlinear load it was proposed to use a special power supply, which further need to be enabled in electrical circuit and then it provides compensation of the higher harmonics of nonlinear current. Scheme solutions of optimizers of transmission of electric energy to the non-linear load with constant and variable parameters were presented.The structure and algorithm of the method of optimization of electricity, which deals with determination of the amplitude and phase of harmonics of non-linear load by the method of fast conversion of Fourier and formation of signal control by the active filter of harmonics, were determined.Conclu-sion. Due to the application of the method of optimization of transmission and usage of electric energy, which takes into account changes in nonlinear load and harmonic current parameters, the quality of electric energy usage is increased and the nominal mode of operation of telecommunication objects is provided.
У статті розглянуто вдосконалений метод оптимізації використання електричної енергії в об'єкті телекомунікацій за умови постійної і змінної нелінійного навантаження. Зазначений спосіб має справу з протиріччями, які виникають у необхідності збільшення фундаментальної гармоніки, що викликає проблеми при практичній реалізації та зменшенні струму з високими гармоніками нелінійної змінної навантаження. Встановлено, що важлива частина телекомунікаційного обладнання є нелінійним навантаженням, робота якого призводить до значних спотворень мережі. Класифікація негативних факторів, пов'язаних з виникненням вищих гармонік струмів і напруг, і способи їх забезпечення -надання було дано. Для оптимізації передачі електроенергії в нелінійному навантаженні було запропоновано використовувати спеціальне джерело живлення, яке в подальшому необхідно включити в електричну схему, а потім забезпечити компенсацію вищих гармонік нелінійного струму. Наведено схематичні розв'язки оптимізаторів передачі електричної енергії нелінійному навантаженню з постійними та змінними параметрами. Визначено навантаження методом швидкого перетворення Фур'є і формування сигналу управління активним фільтром гармонік. Завдяки застосуванню методу оптимізації передачі та використання електричної енергії, що враховує зміни нелінійних навантажень та параметрів гармонічних струмів, підвищується якість використання електричної енергії та забезпечується номінальний режим роботи телекомунікаційних об'єктів.
Бібліографічний опис: Shefer O.V. Optimization of electric energy use in telecommunication objects under the conditions of non-linear loading / O.V. Shefer, B.O. Topikha, V.O. Shefer, O.R. Zhurkin // Системи управління, навігації та зв'язку : зб. наук. пр. – Полтава : ПолтНТУ, 2019. – № 2 (54). – С. 51-54.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/6066
Розташовується у зібраннях:Кафедра автоматики та електропривода

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
1406-Текст статті-2402-1-2-20190529.pdfСтаття432.91 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.