Альтернативний вигляд

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/5667
Назва: Evaluation of production reserves use efficiency as a basis for taking perfected management solutions on PJSC «Poltava Automobile Unit Plant» = Оцінювання ефективності використання виробничих запасів, як основа для прийняття зважених управлінських рішень на ПАТ «Полтавський автоагрегатний завод».
Автори: Коба, О.В.
Давидова, І.В.
Тематичні ключові слова: production stocks
current assets
fixing ratio
rotation
turnover duration
material concentration
material productivity
profitability
виробничі запаси
оборотні активи
коефіцієнт закріплення
оберти
тривалість оберту
матеріаломісткість
матеріаловіддача
рентабельність
Дата публікації: 2018
Видавництво: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Анотація: The urgency of the article is due to the need to address issues related to the establishment of effective use of industrial stocks at the enterprise. Industrial stocks take part in the main activity, without their participation in the management process, the full functioning of an industrial enterprise is impossible. The purpose of this study is to determine the effectiveness of the use of industrial stocks at PJSC "Poltava Automobile Unit Plant" and to develop proposals for their optimization at the investigated enterprise. The methodological basis of the research is the system-structural approach, which involves consideration of the object as a holistic, multidimensional and multilevel system. In the process of research, the following methods were used: theoretical generalization, statistical analysis – for studying, grouping and comparing empirical data in order to study the trends of changes in inventories in dynamics. In the course of the analysis, it was established that the availability and condition of industrial stocks in the enterprise have a greater positive effect on its activities, which also testifies to the good economic efficiency of their use. To increase the efficiency of using this type of enterprise resources, it is necessary to analyze trends in the changes in the components of production stocks. The elements of the scientific novelty of the results are to substantiate the organizational, theoretical and methodological provisions and provide practical recommendations for the effective use of production resources at PJSC "Poltava Automobile Unit Plant", which will improve its effectiveness of management of industrial stocks of the enterprise. The practical significance of the results obtained is that the implementation of the conclusions and proposals provided will contribute to the efficient use of inventories. The results of the conducted research can be used in the process of improving the system of control of inventory at the enterprise of PJSC "Poltava Automobile Unit Plant".
Актуальність статті обумовлена необхідністю вирішення питань, пов’язаних із налагодженням ефективного використання виробничих запасів на підприємстві. Виробничі запаси задіяні в основному виді діяльності, без їх участі в процесі господарювання неможливе повноцінне функціонування промислового підприємства. Метою цього дослідження є визначення ефективності використання виробничихзапасів на ПАТ «Полтавський автоагрегатний завод» і розроблення пропозицій щодо їх оптимізації на підприємстві, що розглядається. Методологічною основою здійсненого дослідження є системноструктурний підхід, який передбачає розгляд об’єкта як цілісної, багатоаспектної та багаторівневої системи. У процесі розгляду використовувалися такі методи: теоретичне узагальнення, статистичний аналіз – для вивчення, групування і порівняння емпіричних даних з метою дослідження тенденцій зміни виробничих запасів у динаміці; аналіз та синтез, системний підхід – для визначення особливостей обліку виробничих запасів; індукція й дедукція – для аналізу складу виробничих запасів; графічний метод – для оцінювання стану виробничих запасів підприємства; факторний аналіз для прогнозування фінансових результатів діяльності. Емпіричну базу дослідження складають фінансова та бухгалтерська звітність ПАТ «Полтавський автоагрегатний завод». У процесі аналізу встановлено, що наявність і стан виробничих запасів на підприємстві більшою мірою позитивно впливають на його діяльність, що свідчить також про гарну економічну ефективність їх використання. Для підвищення ефективності використання цього виду ресурсів підприємства необхідно аналізувати тенденції зміни складових виробничих запасів. Елементи наукової новизни отриманих результатів полягають в обґрунтуванні організаційних, теоретичних та методичних положень і наданні практичних рекомендацій щодо ефективного використання виробничих запасів на ПАТ «Полтавський автоагрегатний завод», що дозволить поліпшити результативність управління виробничими запасами підприємства. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що реалізація наданих висновків і пропозицій буде сприяти ефективності використання виробничих запасів. Результати проведеного дослідження можуть бути використані в процесі вдосконалення системи контролю виробничих запасів на підприємстві ПАТ «Полтавський автоагрегатний завод». Питання ефективному використанню виробничих запасів завжди знаходилися в центрі уваги практичних та наукових працівників. Нині існує необхідність і можливість застосування нових організаційних та методичних підходів у розв’язанні проблем їх контролю, аналізу і використання підприємствами. Подальші дослідження будуть сприяти розробленню нових методів управління виробничими запасами, котрі зменшуватимуть вартість їх утримання, плануванню розроблення моделей, які дозволять забезпечити оптимальну наявність виробничих запасів для досягнення максимального зростання ефективності їх використання.
Бібліографічний опис: Koba O. Evaluation of production reserves use efficiency as a basis for taking perfected management solutions on PJSC «Poltava Automobile Unit Plant» / О. Koba, І. Davydova // Економіка і регіон : наук. вісн. ПолтНТУ. – Полтава, ПолтНТУ, 2018. – № 4 (71). – С. 66–72.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/5667
Розташовується у зібраннях:Кафедра обліку і аудиту
Економіка і регіон. 2018. №4 (71)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
66-72.pdf485.27 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.